*Tots els casos aquí exposats tenen el consentiment voluntari i explícit dels pacients.