PLANTEJAMENT INCIAL
             Un ordre lògic d'intervenció integral busca, en primer lloc, corregir la malaltia periodontal, en cas que existís. A continuació es treballen els problemes d'oclusió i, seguidament, els problemes en peces dentals. L'objectiu final és restaurar l'equilibri total de la nostra boca i, simultàniament, mantenir alts nivells estètics. En la tècnica de la Dra. Rafaella Barroso no s'utilitzen aparells d'ortodòncia de cap tipus. Desarrolla un treball minuciós i integral mantenint els ritmes i temps adequats a les característiques de cada cas. Individualitzem cada intervenció en funció de les necessitats i circumstàncies concretes que detectem. Perquè els casos són individuals i cada pacient és únic.
             Individualitzem cada interverció en funció de les necessitats i circumstàncies concretes que detectem.


Perquè els casos són individuals i cada pacient és únic.

GENIVES SANES

             Qualsevol tipus de tractament dental que requereixi procediments correctors i restauracions (corones de ceràmica, carilles, blanquejaments, etc.), ha de partir d'una salut bucal perfecta. Així inclou els tractaments convencionals amb aparells fixos o altres procediments. Ignorar-ho podria afectar els resultats òptims que espera el pacient i que, amb el treball previ adequat, podem obtenir.

Els teixits de suport de les dents necessiten estar en condicions saludables. Evitar, doncs, la presència de placa, carrall o borses periodontals, ha de constituir una preocupació de base.

Aquest és el primer manament per rebre un tractament adequat, efectiu i durador: concebre la salut a la nostra boca sota una visió conjunta.

OCLUSIÓ FUNCIONAL

             L'ATM (Articulació Temporo-Mandibular) necessita estar en perfecte equilibri, amb paral·lelisme i respectant una correcta distància articular. Per aconseguir-ho, hi juguen un paper clau les peces dentals i la musculatura facial.

El desgast de les peces dentals causa un aspecte d'envelliment en les estructures craniofacials (al nostre rostre). La feblesa visible de la musculatura, ocasionada pel desgast de les peces dentals, tambÈ Ès la causa del deteriorament en els teixits.

L'odontòleg pot solucionar moltes patologies, coneixent l'anatomia del cos i les seves proporcions (en particular les craniofacials) i buscant les millors solucions per a cada cas concret.

La salut de l'ATM és la clau de l'èxit d'un bon tractament odontològic. En restaurar l'oclusió recuperem les dimensions correctes amb què ha de treballar la nostra boca. Ens facilita poder mastegar bé, respirar millor, solucionar problemes de dicció, de postura i rejovenir.

ESTÉTICA NATURAL

             El color i l'aparença de les dents ha de ser natural, respectant les característiques i la individualitat de cada cas.

Amb els nostres protocols de tractament proporcionem i rescatem salut, joventut i bellesa natural.

Ho fem des del principi de respectar els petits detalls característics de cada pacient, aquells que nosaltres mateixos sentim que contribueixen a dotar-nos de personalitat. Sense oblidar mai la funcionalitat pràctica de cadascuna de les intervencions i l'equilibri necessari del conjunt de la salut bucal.