Odontologia funcional

Odontologia funcional

El número de pacients amb trastorns temporomandibulars està en augment. Aquest quadre disfunconal té una etiologia multicausal, però tot i així es pot afirmar que les més freqüents són les desarmonies oclusals, certs factors psicològics, traumes extrínsecs i mals hábits, masticació unilateral i posició al dormir, entre moltes altres.

La bona notícia és que la majoria de trastorns es poden curar seguint un procés de rehabilitació. Això és fonamental, ja que la posició músculo-esquelètica estable de les articulacions temporomandibulars només es pot mantenir quan està en harmonia amb una situació oclusal estable. En altres paraules, per què desaparegui el dolor qeu poden provocar aquestes disfuncions, s'ha de recuperar una oclusió cómode.

Els trastorns funcionals de l'aparell masticatori inclouen qualsevol alteració en la relació de les dents amb les seves estructures, ja sigui el maxil·lar, la ATM o els músculs, així com la inervació i la vascularització dels teixits.

La ATM i els músculs mastegadors tenen una importància fonamental a l'hora de comprendre le funcions de les dents, ja que ambdós aparells treballen en estreta relació per mantenir l'equilibri de tot el sistema bucal. És per això que a través del diagnòstic sobre les seva aportació al sistema, s'analitzen les posibles disfuncions que pot presentar el pacient.

La funció de l'ATM depèn de la informació propioceptiva del lligament periodontal, mucosa bucal i oclusió. La oclusió és el factor determinant del moviemtn mandibular. Segons el tipus d'estímul, o sigui, segons el programa oclusal del pacient, si la resposta és normal existiran patrons de masticació, deglució i fonació normals. Si la resposta és patològica, apareixerà un síndrome de disfunció cránelo-mandibular, és a dir, un conjunt comlexe sintomàtic derivat de trastorns funcionlas que alterne alguns o varis dels components del sistema masticatori. A més a més, també poden alterar estructures associades, o ambdues coses alhora.

Per aquests motius, a més de molts altres, és molt important parar una atenció meticulosa a tots els elements que intervenen en l'aparell masticatori, ja sigui per a rehabilitar disfuncions, evitar-les o frenar la seva degradació.

Estetica

Estètica

Cada peça dental influeix de manera molt rellevant en la fisonomia, les característiques facials, el patró de masticació i l'estat de salut. L'odontòleg té a les seves mans el poder de la lectures de tots aqeusts secrets que revela la oclusió perfecte versus una oclusió disfuncional.

El pas cronològic del temps o la manca d'una o vàries peces dentals poden desplaçar la mandíbula, augmentar el desgast de les dents i, amb això, atrofiar els músculs facials i fins i tot modificar l'estructura òssea.

L'estètica no és només unes dents maques. Són tots aquests els apsects estèics que la Dra. Barroso considera en el seu dia a dia, tenint present que possiblement el moment més entranyable d'un procés de recuperació és aquell on s'expressa la confiancia d'haver contribuit a la recuperació d'un somriure confident, i una petita empenta a l'autoestima del pacient.

Oclusio i ATM

Oclusió i ATM

Un tractament ampli i complex que integra les relacions dinàmiques de la mandíbula, les dnts, la ATM i altres articulacions, a més de musculatura, el coll i afectacions periodontals. Tots aquests elements son decisius per recuperar una oclusió correcta i funcional.

L'articulació Temporo-Mandibular és la més utilizada del cos humà i pot generar forces més grans de 70kg (727N). La distribució de tal quantitat de forces és la primera afectada quan, per exemple, perdem una dent. En aquest cas, molt posiblement es comença a mastegar de manera diferent, començant així un procés d'adaptació a la nova composició del nostre aparell buco-dental.

La correcció de la oclusió sense aparatologia de cap tipus és la base de la filosofia de treball de la Dra. Barroso, que compta amb un 100% de casos d'èxit duradors.

Pròtesis

Pròtesis

Eventualment, un procés de restauració, recuperació d'estètica, harmonía i funcionalitat oral pot requerir de pròtesis. Aquestes poden ser fixes, remobibles o amb implants. El seu objectiu és restaurar l'armonia d'una o diferents peces dentales, recuperant també la relació entre els maxil·lars (oclusió), a la vegada que retorna la dimensió vertical i substitueix les dents que manquen.

La Dra. Barroso estudia la funció mastegadora del pacient, evalua la repartició de forces i estableix un temps prudencial en què el pacient portarà pròtesis temporal, de manera que s'adapti de manera personalitzada als patrons masticatoris de cada pacient. Després d'una o més revisions, es procedirà a realitzar la peça de ceràmica definitiva del color que millor s'adapti al pacient.

Periodòncia

Periodòncia

Tracta sobre l'estudi dels lligaments i els teixits que permetin el suport de la dent a l'òs. El seu bon estat és fonamental i indispensable per a una bona salut bucal, i ha de ser objecte d'observació i estudi constant durant tota intervenció odontològica, sigui del segment que sigui.

El límit de qualsevol treball rehabilitador és la qualitat d'aquests teixits de suport. Les ifneccions bacterianes son les responsables de totes les malalties periodontals i afecten entre el 25% i el 30% d'acults entre 27 i 75 anys. És molt important investigar minuciosament la salut periodontal del pacient, ja que una malaltia aquí podria comprometre seriosament la salut general.

Odontologia funcional

Endodòncia

El tractament endodòntic s'ocupa de la part interna (nervi o pulpa) de la dent. Consisteix en la remoció del teixit pulpar i posterior sagellat del conducte. Aquest tractament es practica quan hi ha algun tipus de lesió al nervi de la dent, que normalment és causa de dolors intensos. Una altra indicació comuna de l'endodòncia devé de la mort del nervi d'una dent a causa, per exemple, d'un cop.

L'endodòncia es pot practicar en una sola sessió. Malgrat tot, si hi ha complicacions el número de sessions podria augmentar, variant d'acord amb el grau d'infecció de la dent, la complexitat anatòmica i el grau de dificultat que cada cas pugui presentar.

Implants

Implants

En un tractament amb implants oseointegrats se substitueix l'arrel de la dent amb materials biocompatibles, resistents i d'alta qualitat. Així fonamentem el suport per la dent de ceràmica que colocarem durant l'última fase de la rehabilitació.

Un implant és una excel·lent maner de recuperar peces perdudes anteriorment. La Dra. Barroso decidirà la forma de la peça final després d'observar i analitzar minuciosament diferents aspectes del funcionament bucal, notoriament la repartició de les enormes forces que exerceix la mandíbula.

Odontopediatria

Odontopediatria

Al mateix temps que els nens creixen i es desarrollen, es produeixen canvis en el seu aparell bucal. El període de transició de les dents primaries a les permanents canviarà sifnificativament l'aparença no només de les dents, sinó també del paladar i la fisonomia facial en general.

No totes les etapes són agradables: espais entre les dents, percepció que les dents estan desproporcionades en comparació a altres parts del rostre, etc. Les revisions de rutina són molt importants durants aquests anys (de 6 a 12 anys), per poder examinar la relació entre mandíbules, la posició de les dents i, en cas que es presenti alguna patologia, poder actuar amb celeritat i de la manera menys intrusiva possible.

Cal enfatitzar sempre en la importància d'una bona higiène oral. És molt important mantenir les dents de llet saludables fins que siguin naturalment exfoliats. I és també la millor edat per promocionar hàbits higiènis per a la resta de la vida, ja que les dents permanents necessiten excel·lent cura per tal que durin tota la vida.